سرویس و نگهداری آسانسور

                                                         

 

سرویس و نگهداری آسانسور به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که برای اطمینان از عملکرد صحیح و ایمن آسانسور انجام می‌شود. این اقدامات شامل بازدیدهای دوره‌ای، بررسی عملکرد اجزای آسانسور و تمیزی آسانسور است.

 

**اهمیت سرویس و نگهداری آسانسور**

سرویس و نگهداری آسانسور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مزایای متعددی دارد، از جمله:

* افزایش ایمنی آسانسور و جلوگیری از بروز حوادث

* کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری آسانسور

* افزایش طول عمر آسانسور

* بهبود عملکرد آسانسور

 

**بازدیدهای دوره‌ای آسانسور**

بازدیدهای دوره‌ای آسانسور به‌صورت ماهیانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه و سالیانه انجام می‌شود. در این بازدیدها، سرویسکار آسانسور اجزای آسانسور را از نظر ظاهری و عملکردی بررسی می‌کند.

 

**بررسی عملکرد اجزای آسانسور**

در بازدیدهای دوره‌ای، سرویسکار آسانسور موارد زیر را بررسی می‌کند:

* وضعیت سیم‌بکسل‌ها

* وضعیت ریل‌ها

* وضعیت روغن‌کاری قطعات

* وضعیت عملکرد موتور و تابلو فرمان

* وضعیت عملکرد درب‌های آسانسور

* وضعیت ایمنی آسانسور

 

**تمیزی آسانسور**

تمیزی آسانسور به‌صورت ماهیانه وبخشی به صورت شش ماهه انجام می‌شود. در این کار، سرویسکار آسانسور کابین، درب‌ها، تابلو فرمان و موتور را تمیز می‌کند. همچنین از نظافت چی ساختمان می خواهد که ته چاه آسانسور را تمیز نگه دارد

 

**نتیجه‌گیری*

سرویس و نگهداری آسانسور یک اقدام ضروری برای اطمینان از عملکرد صحیح و ایمن آسانسور است. این اقدام مزایای متعددی دارد و باعث افزایش ایمنی، کاهش هزینه‌ها و افزایش طول عمر آسانسور می‌شود