روغن مخصوص سیم بکسل چیست؟

سیم بکسل های آسانسور، یکی از مهم‌ترین قطعات آسانسور هستند. این سیم‌ها، وظیفه حمل و نقل افراد و بار را بر عهده دارند. سیم بکسل های آسانسور، در معرض اصطکاک و سایش قرار دارند. بنابراین، برای جلوگیری از آسیب دیدن آن‌ها، باید به طور منظم روغن کاری شوند.

برای روغن کاری سیم بکسل های آسانسور، باید از روغن مخصوص سیم بکسل استفاده شود. روغن مخصوص سیم بکسل، دارای خواص زیر است:

  • ویسکوزیته مناسب
  • خاصیت ضد خوردگی          
  • خاصیت ضد سایش
  • خاصیت ضد آب

نحوه روغن کاری سیم بکسل های آسانسور

روغن کاری سیم بکسل های آسانسور، باید توسط افراد متخصص انجام شود. برای روغن کاری سیم بکسل های آسانسور، معمولا از روش‌های زیر استفاده می‌شود:

روغن کاری دستی

در روش روغن کاری دستی، روغن مخصوص سیم بکسل با استفاده از یک قلم یا برس، به طور دستی بر روی سیم بکسل مالیده می‌شود. این روش، یک روش ساده و کم هزینه است.

روغن کاری با اسپری

در روش روغن کاری با اسپری، روغن مخصوص سیم بکسل با استفاده از یک اسپری، بر روی سیم بکسل اسپری می‌شود. این روش، یک روش سریع و آسان است.

روغن کاری با سیستم اتوماتیک

در روش روغن کاری با سیستم اتوماتیک، روغن مخصوص سیم بکسل به طور خودکار، توسط یک سیستم مکانیکی، بر روی سیم بکسل پاشیده می‌شود. این روش، یک روش دقیق و موثر است.

زمان روغن کاری سیم بکسل های آسانسور

زمان روغن کاری سیم بکسل های آسانسور، با توجه به نوع سیم بکسل و شرایط محیطی، تعیین می‌شود. معمولا، سیم بکسل های آسانسور باید هر 6 ماه یا 1 سال یک بار، روغن کاری شوند.

نکات مهم در روغن کاری سیم بکسل های آسانسور

در هنگام روغن کاری سیم بکسل های آسانسور، باید نکات زیر رعایت شود:

  • از استفاده از روغن‌های غیر استاندارد و تقلبی، خودداری کنید.
  • روغن مورد استفاده باید با نوع سیم بکسل و شرایط محیطی، سازگار باشد.
  • روغن کاری باید به طور کامل و دقیق انجام شود.

روغن کاری صحیح سیم بکسل های آسانسور، باعث افزایش عمر مفید سیم بکسل ها و بهبود عملکرد آسانسور می‌شود.