اچرای سکوهای ته چاهک آسانسور

           آموزش ساخت سکوهای ته چاهک آسانسور:

در این آموزش، به شما نحوه ساخت سکوهای ته چاهک آسانسور را آموزش می‌دهیم. سکوهای ته چاهک آسانسور به عنوان یک قسمت حیاتی از سیستم آسانسور، برای ایمنی و عملکرد صحیح آسانسور بسیار مهم هستند.
مواد و ابزار لازم:
1. بتن آماده یا مواد ساختمانی مرغوب
2. قالب سازی  از طریق قراردادن لوله پلیکا قطر 20cm
3. آهن آرماتور
4. ابزارهای ساختمانی اعم از میله، چکش، میخکوب، چرخ برقی، و...

مراحل ساخت سکوهای ته چاهک آسانسور:

1. ارتفاع سکوی کابین و وزنه از نصاب آسانسور پرسیده شود.

2. لوله پلیکا را صاف بریده  تا در هنگام ایستادن به طور عمود سکو ساخته شود. 

3. قرار دادن آرماتورها: آرماتورها را درون قالب قرار داده و به طور صحیح محکم کنید. آرماتورها باید با توجه به استانداردهای مربوطه و نیازهای فنی ساختار ته چاهک آسانسور قرار گیرند.

4. ریختن بتن: بتن را با استفاده از مواد آماده یا مواد ساختمانی مرغوب به داخل قالب بریزید و با استفاده از ابزارهای مناسب آن را به طور یکنواخت در قالب تراکم دهید. از هوای محتوی در بتن جلوگیری کنید.

5. تراز کردن و صیقل دادن: پس از ریختن بتن، سطح بتن را تراز کنید و با استفاده از ابزارهای مناسب آن را صیقل دهید تا سطح صاف  و یکدست باشد .