جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

استاندارد ادواری
استاندارد ادواری

پس از اخذ گواهی‌نامه استاندارد اولیه آسانسور، شما به‌صورت سالانه باید اقدام به دریافت گواهی‌نام.....

3,000,000تومان
استاندارد اولیه
استاندارد اولیه

پس از نصب و راه‌اندازی، آسانسور باید توسط بازرسانی که توسط شرکت بازرسی تعیین شده‌اند، از لحاظ ایمنی .....

4,000,000تومان